Referenssit

98% asiakasyrityksistämme on valmiita suosittelemaan meitä.

Reaktor logoTitanium logoBarona logoCGI logodigital office company logo3 Step IT logoBDO logoFortum logoLähitapiola logoProcope logoWunderdog logoFranz Design logoPerkko logoKreab logoManifesto logoSaranen logoNoren logoAnalyse2 logoDigitalent logoKontram logoFinitec logoWittur logoPa-Hu logoRecrightZeroni logoWihuri logoTietokeskus logo
"Get Salesin Myynnin Fundamentit -ohjelma on hyvin ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen valmennus, jossa avattiin meille tapa myydä. Ohjelma oli kaukana  ylätason jargonista. Yritysten myyntifunktioita kuvaa hyvin legolaatikko;  kun avaat sen näet paloja ja osia, mutta palaset eivät ole järjestyksessä ja niitä on vaikea koota. Get Salesin ohjelma auttoi meitä kokoamaan palaset ja osat yhteen. Pääsimme lisäksi irti omista estoistamme myynnin suhteen. Huomasimme, että myynti on kuitenkin ihan perustekemistä ja kaikilla on mahdollisuus myydä, omana persoonana, omalla tavalla. Pienillä systematiikan muutoksilla saat onnistumisia heti ja työn tulokset näkyvät jo. Get Salesin myyntifilosofia on kuin dynamiitilla kalastaisi."
Mikael Jungner
CEO
Kreab
Get Salesin myyntifilosofia on kuin dynamiitilla kalastaisi.
Mikael Jungner
CEO
Kreab

Koko Get Sales myyntiprosessi oli positiivinen lähestymissoitosta asti, ja halusin tietää asiasta lisää. Get Salesin porukka syö selkeästi omia lääkkeitään ja se toimii, jäin koukkuun.

Olimme aloittaneet yrityksessä segmentointiprojektin, jonka tarkoituksena oli mm selventää omat kohderymät ja rakentaa niihin sopivat viestit. Alusta asti oli selvää, että joudumme myös kehittämään myynnin prosessia ja toimintatapoja proaktiivisempaan suuntaan, joten Get Sales yhteydenotto tulikin juuri sopivaan aikaan.

Sisäisesti sitouduimme organisaationa valmennukseen varaamalla tiiminä siihen, itse valmennuksen lisäksi, muutaman tunnin viikossa aikaa. Voinkin tätä vahvasti suositella, myös tiimi piti tätä hyvin positiivisena asiana.

Valmennuksen modulit on fiksusti mietitty ja lähestymistapa Get Sales filosofian mukaan sopivan rento ja kiireetön. Sisältöön kuului perusasioiden rakentaminen omaan myynnin pelikirjaan systemaattisella ja proaktiivisella tavalla, ja saimmekin erinomaiset työkalut ja rutiinit, joista osa on jo otettu käyttöön.
Kaiken kaikkiaan hyvä kokonaisuus ja palaute tiimiltäkin on ollut hyvin positiivinen

Timo Kivi
Head of Sales
Fortum Power & Heat

Get Salesin Myynnin Fundamentit -ohjelma on hyvin ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen valmennus, jossa avattiin meille tapa myydä. Ohjelma oli kaukana  ylätason jargonista.

Yritysten myyntifunktioita kuvaa hyvin legolaatikko;  kun avaat sen näet paloja ja osia, mutta palaset eivät ole järjestyksessä ja niitä on vaikea koota. Get Salesin ohjelma auttoi meitä kokoamaan palaset ja osat yhteen.

Pääsimme lisäksi irti omista estoistamme myynnin suhteen. Huomasimme, että myynti on kuitenkin ihan perustekemistä ja kaikilla on mahdollisuus myydä, omana persoonana, omalla tavalla.

Pienillä systematiikan muutoksilla saat onnistumisia heti ja työn tulokset näkyvät jo. Get Salesin myyntifilosofia on kuin dynamiitilla kalastaisi.

Mikael Jungner
CEO
Kreab

Get Sales on innostava ja efektiivinen yritys, joka saa aikaan oikeanlaista liikettä ja toimeenpanee tarvittavat muutokset systemaattisesti ja kurinalaisesti. Yhteistyö on vaivatonta, koska isotkin kokonaisuudet ja haastavat tavoitteet ovat valmiiksi paloiteltuja  ja aikataulutettuja.

Get Sales ei ole konsultointia, vaan käytännön toimintamalleja, jotka näkyvät tuloksissa, nopeasti. Suoraa puhetta eikä turhia lätinöitä.

Markus Oksa
CEO & Founder
Barona & Bravedo Oy

Get Salesin Myynnin Fundamentit -ohjelma rävähti energisesti käyntiin ja vahva imu säilyi läpi koko ohjelman. Erityisesti vaikutuin ohjelman maanläheisyydestä, konkretiasta ja selkeästä etenemisestä. Sain tehtyä hyvät suunnitelmat miten jatkossa tulemme tekemään asiakasprospektointia ja laadukkaampia lähestymisiä. Terävät myyntiviestit, selkeä ennalta mietitty asiakaskeskustelun runko ja sujuvan yhteistyön malli antavat meille  vahvan pohjan asiakashankintaan -ja pitoon.

Get Salesin filosofia mikromuutosten kautta makromuutoksiin sekä innostavasti istutettu ajatus kiireettömyyden ilmapiiristä tulevat olemaan omalla agendallani jatkossa!

Ari Tuominen
Liiketoimintajohtaja, Yritysasiakkaat
LähiTapiola Vellamo

Tavoittelimme toimintamallin terävöittämistä, jossa saisimme kaikki firman resurssit palvelemaan firman myyntiä proaktiivisesti. Valmennustiimiin kuului myyjien lisäksi asiakaspalvelijoita ja teknisiä tukihenkilöitä, jotka yhdessä myyjien kanssa muodostavat asiakastiimin. Meille tärkeää oli Get Salesin holistinen näkökulma tekemiseen, jossa painotettiin kiireettömän ilmapiirin filosofiaa.

Valmennus oli erittäin hyvä ja konkreettinen tiivistys myynnin kaikista vaiheista ja mahdollisti kansainväliselle tiimillemme helposti ymmärrettävän mindsetin ja tulokulman. Suurimpia oivalluksia olivat muun muassa mitä myyntityön vaiheita voimme nopeasti terävöittää ja millä parannuksilla saamme maksimoitua tulokset nykyisten asiakkaiden kanssa. Suositte

Ari Beilinson
VP Sales & Marketing,
Aspocomp Group

Päädyimme valitsemaan Get Salesin valmennuksen tavoitteenamme vahvistaa liiketoimintaryhmämme yhteisiä vahvuuksia. Meillä on useita eri toimintoja, joilla kullakin on omat vahvuutensa, mutta KWH Logisticsin tasolla niitä ei oltu hyödynnetty riittävästi.  Myöskään konkreettista, ryhmän yhteistä palvelutarjoamaa ei ollut tunnistettu.

Mietimme etukäteen, sopisiko tämänkaltainen valmennus meidän tekemiseemme ja toimialaamme. Nämä huolet kaikkosivat jo valmennuksen ensi metreillä ja koko iso tiimimme sitoutui yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin.

Yhteistyö Get Salesin kanssa oli erittäin sujuvaa ja ammattitaitoista, konkreettista ja käytännönläheistä.Tiivis workshop-työskentely patisti positiivisesti porukan tekemään yhdessä töitä ihan eri tavalla kuin ennen, mikä lähensi tiimejämme merkittävästi!

Lopputuloksena meillä on nyt yhteinen näkemys myynnin tekemisestä, toimintamalleista ja menetelmistä ja jopa valmennuksen ulkopuoliset henkilöt ovat organisaatiossamme ottaneet uutta myynnillistä sanastoa haltuun.

Valmennuksessa onnistuttiin erinomaisen hyvin, suosittelen!

Markku Mäkipere
Marketing Manager
KWH Logistics

Get Salesin työkalujen ja koulutuksen avulla olemme saaneet myynnin ennustettavuuden tarkaksi sekä olemme pystyneet keskittymään täysin yrityksen substanssiosaamiseen.

Määrätietoinen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen työskentely myynnin parissa on tuottanut paitsi taloudellista etumatkaa myös lisännyt henkistä hyvinvointia yrityksemme sisällä.

Markus Viiperi
Founder & CEO
Franz Design

Get Salesin toiminta pohjautuu proaktiivisuuteen, systemaattiseen suunnitteluun ja mitattuihin tuloksiin myynnin kasvussa. Myynnin johtamisen näkökulmasta Get Sales tuo tarvittavaa polttoainetta erityisesti myynnin perusasioiden efektiiviseen toimeenpanoon ja oikeanlaisen myyntikulttuurin rakentamiseen.

Antti Mäkelä
Co-Founder
Reaktor

Myynnin Fundamentit oli kokonaisvaltaisesti hyvä koulutus, paljon uusia hyviä vinkkejä, mutta myös hyvää vanhan kertausta. Myyntiprosessi on otettu huomioon alusta loppuun kokonaisuutena. Tämän koulutuksessa opitun mallin pohjalta olemme rakentaneet uuden Sales Bookin Kontramille ja nyt pääsemme jalkauttamaan oppeja muulle organisaatiolle.

Erityisenä huomiona, ajankäytön fundamentti auttoi hahmottamaan työviikkoa kokonaisuutena ja nyt se on paremmin strukturoitu ja aikaa jää myös tärkeälle vapaa-ajalle.​

Antti Takala
Business Unit Manager
Kontram

"Koen että eniten hyötyä WD:lle oli yhteisen pitchin ja prospektointimallin suunnittelusta. Myös prioriteetit henkilökohtaisen ajankäytön suunnittelusta olivat oikeita ja hyviä."

"Hyvä koulutus ja plussat viimeisestä osiosta, se oli todella merkityksellinen ja sellainen aihealue, joihin välttämättä muut myyntikoulutukset eivät kiinnitä huomiota."

"Kyynisyys myyntikoulutuksia kohtaan karisi jo ensimmäisessä sessiossa ja alun fiilis hyvästä koulutuksesta pysyi läpi ohjelman."

Business team
Wunderdog

Saimme yrityksenä yhteisen myynnin tavan toimia ja jokaiselle liiketoiminta-alueelle lisäksi vielä kohdennetun myynnin pelikirjan. Näiden avulla pääsemme jalkauttamaan oppeja eteenpäin organisaatiossamme, kun yhteiset pelisäännöt ovat selkeitä. Valmennuksessa saadut konkreettiset ja käytännönläheiset toimintamallit auttavat meitä viemään asioita arkeen saakka ja tämä oli meille erityisen tärkeää.

Saimme arvokkaita oivalluksia tavastamme toimia, esimerkkinä valmennuksessa rakennetun sujuvan yhteistyömallin avulla pystymme konkretisoimaan uusille asiakkaillemme, millä tavalla yhteistyömme lähtee etenemään ja näin etukäteen tehokkaasti viestimään siitä, mitä asioita odotamme asiakkailtamme yhteistyön edetessä.

Ulkopuolisen Advisorin tukemana asioita saatiin vietyä eteenpäin systemaattisesti ja tehokkaasti. Suosittelemme Myynnin Fundamentit ohjelmaa lämpimästi kaikille myynnin parissa toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat konkreettisia toimintatapoja myyntiinsä.

Taneli Mustonen
CEO
BDO

Saimme erinomaisen hyvät eväät jatkaa tästä eteenpäin. Näkemykseni mukaan saimme tiimimme kanssa kaikkiin kuvattuihin kehitysalueisiin – fokustamme unohtamatta – selkeitä työkaluja, kollektiivisen ymmärryksen systemaattisen myynnin tekemisen tärkeydestä sekä ratkaisumyynnin toteuttamisesta entistä paremmin haastavilla markkinoilla, sekä erilaisissa asiakasympäristöissä.

Valmennuksen edetessä huomasin selvästi, miten tiimimme hitsautui yhteen vakuuttuen näiden kehityskohteiden oppien omaksumisen tärkeydestä ja miten innostus paremmasta tekemisestä myynnissä tarttui kaikkiin.

Erinomaisen hyvinä koimme Myynnin Fundamentit – ohjelman pienryhmätyöskentelyt, joiden aikana saimme advisorimme Tommin avustuksella hienoja oivalluksia ja siten konkreettisia muutoksia käytännön tekemiseen, osin käyttäen niitä jo valmennuksen aikanakin. Tulemme jatkossa hyödyntämään Get Salesin ja Tommin apua vielä muutamissa käytöönvienneissä myyntimme kehittämiseen liittyen.

Voin suositella Get Salesin Myynnin Fundamentit-ohjelmaa koko tiimimme puolesta, kun halutaan systematisoida myyntiä ja saada uusia työkaluja käyttöön yhteisen myynnin pelikirjan rakentamiseksi.

Kaarlo Vakkilainen
CEO
Zeroni

Osallistuimme rakennustoimialan, teollisuuden toimialan ja alueorganisaation henkilöiden kanssa Get Salesin Myynnin Fundamentit -ohjelmaan.

Olemme saaneet aikaan konkreettisia tuloksia nopeasti. Terävöitetyt myyntiviestit ja systemaattisempi tekeminen ovat johtaneet mm selkeisiin hit ratejen parannuksiin sekä asiakkuuksien avaamisiin aiemmin vaikeasti tavoitettavien asiakkaiden osalta. Lisää ryhtiä tekemiseen ovat tuoneet myös parempi valmistautuminen asiakaskeskusteluihin sekä ennen keskusteluja lähetettävät hyvin mietityt agendat ja keskustelujen jälkeen lähetettävät muistiot.

Olemme saaneet käännettyä tekemistämme proaktiivisempaan suuntaan, joka on helpottanut ajankäytön suunnittelua. Yhteiselle prospektointisessiolle on luotu selkeä suunnitelma, joka auttaa jatkossa saamaan enemmän aikaan vähemmällä vaivalla.

Rakennustoimialan oma Sales Book tulee jatkossa luomaan ryhtiä tekemiselle ja helpottaa uusien myyjien perehdyttämisessä. Vahva suositus!

Jarkko Rinne
Sales Director, EVP
Barona Rakennus

Kerrankin myyntivalmennus, jossa tekemisessä on järkeä. Kaikki asiat liittyvät tehokkaasti uudenlaiseksi tekemisen ja ajankäytön malliksi.

Tästä valmennuksesta on paljon hyötyä päivittäisen tekemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen kohti asetettuja myyntitavoitteita. Sisältö on jotain ihan muuta, kuin että kerrotaan osallistujille, montako kylmäsoittoa tarvitaan yhden asiakastapaamisen sopimiseksi.

Suosittelen tätä valmennusta jokaiselle myynnin parissa työskentelevälle lämpimästi

Reima Salminen
Sijoitusjohtaja
Titanium

Olemme yrityksessä murrosvaiheessa, siirtymässä teknologiamyynnistä ratkaisumyyntiin. Loppuasiakkaan ostoprosessin ymmärtämisessä on ollut selkeitä aukkoja, ja myynnin ennustaminen haasteellista. Uusasiakashankintaa ja prospektointia ei juurikaan ole ollut. Haluamme olla tiiviimmin mukana ohjaamassa myyntiprosessia loppuasiakkaan suuntaan, ja omistamassa caset kunnes kauppa tulee sisään.

Valmennuksen aikana saimme reilusti konkreettisia vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla saamme nyt Quupan oman Sales Book:in rakennettua. Suurimmat oivallukset ja hyödyt ovat proaktiivisuuden ja systematiikan rakentaminen myyntiin, pala palalta. Sujuvan yhteistyön mallin rakentaminen, asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen ja näiden yhteen sovittaminen ovat meille tärkeitä ja tulevat varmasti käyttöön. Prospektointimallin luominen, systemaattinen asiakaskeskusteluihin valmistautuminen ja niiden suunnitteleminen jälkihoitoineen, tulevat auttamaan meitä asiakaskeskusteluiden eteenpäin viemisessä kaupantekoon saakka, joka tulee myös helpottamaan myynnin pipelinen ennustamista.

Oli hyvin motivoivaa ja innostavaa rakentaa uutta toimintamallia oman tiimin kanssa. Kaiken kaikkiaan Get Sales porukka oli loistava ja osasi nopeasti sisäistää meidän omat haasteet, sekä rakentavasti sparrata ja haastaa meitä koko valmennuksen ajan. Voin suositella!

Thomas Hasselman
CMO
Quuppa

Get Salesin myyntikoulutus antoi hyvät työkalut ajoittain kaoottiselta tuntuvan myyntityön järkeistämiseksi.

Koulutuksessa käytiin läpi tehokkaan myyntiprosessin vaiheet, joista jokaiseen tarjottiin arvokkaita oppeja. Nimensä mukaisesti myynnin fundamentit keskittyy olennaisiin perusasioihin, joita kehittämällä voidaan paitsi parantaa myyntityön tuottavuutta myös kohdistaa tekemistä strategisesti tärkeisiin asioihin.

Koin erityisen hyödylliseksi sen, että jo koulutuksen aikana oppeja alettiin implementoida ohjatusti pienryhmissä harjoitusten kautta. Tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä myös koulutuksen jälkeen

Eeli Anundi, Erkki Laukkanen
Kontram

Osallistuimme marras-joulukuussa 2021 Get Salesin Myynnin Fundamentit-ohjelmaan tiiminä, vauhdittaaksemme myynnin prosessejamme ja helpottaaksemme uuden myyntihenkilön sisäänajoa.

Ohjelma toimi hyvin uuden myyntihenkilön koulutuksessa ja auttoi meitä luomaan toimintaamme systemaattisen myynnin prosessin, jonka avulla myynnille on asetettu nyt selkeät tavoitteet ja johtaminen. Kävimme koko ohjelman ajan kriittisiä sisäisiä keskusteluita liiketoimintamme tavoitteista ja laajensimme ymmärrystämme palveluidemme vahvuuksista ja heikkouksista.

Business team
Barona Sote

Aluksi mietin, että kuinka saan ohjelman sopimaan kalenteriini, koska meillä oli tuolloin useita  muita kehityshankkeita menossa.

Ohjelman käynnistyttyä huomasin, että Myynnin Fundamentit kulkee ällistyttävän hyvin muiden hankkeiden lomassa, Get Salesin oppien jopa virtaviivaistaen näiden etenemistä.

Dan Puha
Sales Director
Barona Asiantuntijapalvelut

Myynnin Fundamentit -valmennuksessa minua nostatti erityisesti koko valmennuksen ajan konkreettiset ohjeet, työkalut ja käytännön esimerkit eri myyntitilanteisiin. Erikseen näistä monista mainitsen asiakaskeskustelun muistilistan, asiakaskeskustelun rungon sekä asiakaskeskustelun jälkihoidon. Näitä tulen ehdottomasti käyttämään työssäni tästä lähtien.

Pia Tanskanen
CEO
Procopé & Hornborg Attorneys

Jokaisesta fundamentista saimme arvokkaita ahaa-elämyksiä, miten voisimme tehdä asioita vieläkin paremmin. Erityisesti tulemme ottamaan tehokkaammmin käyttöön asiakaskeskusteluihin valmistautumisen, suosituksien käyttämisen lämpimien liidien hankintaan ja sokerina pohjalla sujuvan yhteistyömallin rakentamisen.

Laitoimme prosessin aikana myyntipalaverien agendat uusiksi ja rytmitämme yhdessä tekemistämme systemaattisempaan suuntaan. Ajankäytön hallintaan liittyvät työkalut tulivat heti käyttöön ja viikko valmennuksen jälkeen olo on jo rauhallisempi kalenterin suhteen, kun asiat on selkeästi rytmitetty.

Näillä pienillä, mutta tärkeillä muutoksilla uskomme, että saamme hitratea vieläkin paremmaksi sekä onnistumisia laajalla rintamalla yhdessä.

Myyntitiimi
Pa-Hu

Get Salesin valmennus auttoi ymmärtämään miten myynnin ja sen kautta koko firman tulevaisuuden voi entistä paremmin ottaa omiin käsiin. Koulutus sisälsi lukuisia hyviä oivalluksia, joista on ollut meille hyötyä käytännön myyntityössä

Partnerit
‍Viestintätoimisto Manifesto

Kiinnostuitko?

Kiinnostaako kuulla lisää jostain tietystä toimialasta tai kehitysosa-alueesta?
Sovitaan keskustelu tai jätä yhteydenottopyyntö.

Sovi keskustelu

Jätä yhteydenottopyyntö:

Kiitos!

Olemme sinuun yhteydessä seuraavaan arkipäivään mennessä.
Jotain meni vikaan! Yritä vielä uudestaan.