Sales Coaching

What do you get?

  • Increase the number of leads
  • Improve the quality of leads
  • Reduce the experience of urgency
  • Increase the sense of control over sales
  • Shorten the sales cycleImprove predictability
  • Grow current customers
  • Standardize sales practices
  • Increase the experts' sales competence

A series of workshops

Määritämme yhdessä johdon ja tiimin kanssa myynnin fokusalueet ja kapeikot.

Tyypillisesti fasilitoimme 3-5 myyntitiimin workshopia sovittujen fokusalueiden pohjalta. Workshopeissa laaditaan ja dokumentoidaan yhdessä sovitut parhaat, tiimiä sitouttavat myyntikäytännöt, luomme näiden ympärille systematiikan ja rutiinit.